ảnh slide 6
TÌM KIẾM
NHẬP TỪ KHÓA
CHỌN TOUR DU LỊCH
 
Vịnh Hạ Long 2
Vịnh Hạ Long 1
Cô tô 3
 
 
ảnh slideảnh slide 2
Dịch vụ vé Máy Bay
vé máy bay
vé máy bay
05/06/2015 - 1934 Lượt xem
Hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu bạn muốn bay ngay hôm nay

 

HA NOI (VIETNAM ) - AMSTERDAM (NETHERLANDS )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Air France

 20: 05 thứ 2, 4, 6

  10: 15 ngày hôm sau

 AF 171/ @AF8228

 Airbus A340 - 300/ Boeing 737

 15: 10

Liên Hệ

Liên Hệ

Cathay   Pacific  Airlines

 19: 10 thứ 3, 5, 6, 7, CN

  06: 40 ngày hôm sau

 @CX 792/ CX 271

 Airbus A320 - 100/ Airbus A340 - 300

 15: 25

Liên Hệ

Liên Hệ

Singapore Airlines

 13: 35 các ngày trong tuần

  07: 15 ngày hôm sau

 SQ 175/ SQ 324

 Boeing 777 - 200/ Boeing 777 - 200

 17: 40

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN trong tuần

  10: 15 ngày hôm sau

 VN 535/ @AF 8228

 Boeing 777/ Boeing 737

 13: 35

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - BERLIN (GERMANY )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Air France

 20: 05 thứ 2, 4, 6

  11: 50 ngày hôm sau

 AF 171/ AF 1734

 Airbus A340 - 300/ Airbus A319

 15: 40

 

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  11: 50 ngày hôm sau

 VN 535/ AF 1734

 Boeing 777/ Airbus A320 - 100

 14: 05

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - COPENHAGENS (DENMARK )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Thai   Airways

 20: 45 thứ 3, 4, 5, 6, CN

  07: 25 ngày hôm sau

 TG 685/ TG 950

 Airbus A300- 600/ Boeing 747 - 400

 12: 55

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  14: 45 ngày hôm sau

 VN 535/ AF 2350

 Boeing 777/ Boeing 737 - 500

 14: 15

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - FRANKFURT (GERMANY )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Air France

 20: 05 thứ 2, 4, 6

  11: 10 cùng ngày

 AF 171/ AF 1618

 Airbus A340 - 300/Airbus A318

 15: 20

 

Liên Hệ

Cathay Pacific Airlines

 19: 10 các ngày trong tuần

  06: 00 ngày hôm sau

 @CX 792/ CX 289

 Airbus A321/ Boeing 747 - 400

 14: 05

Liên Hệ

Liên Hệ

Korean Airlines

 23: 20 các ngày trong tuần

  17: 35 ngày hôm sau

 KE 684/ KE 905

 Boeing 737 - 800/ Boeing 747 - 400

 15: 30

Liên Hệ

Liên Hệ

Singapore Airlines

 13: 35 các ngày trong tuần

  06: 05 ngày hôm sau

 SQ 175/ SQ 26

 Boeing 777 - 200/ Boeing 747 - 400

 16: 35

Liên Hệ

Liên Hệ

Thai  Airways

 20: 45 các ngày trong tuần

  06: 00 ngày hôm sau

 TG685/TG920

 Airbus A300 - 600/Boeing 747

 14: 05

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  11: 10 ngày hôm sau

 VN 535/ AF 1618

 Boeing 777/ Airbus A318

 13: 45

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 00: 30 thứ 3 hàng tuần

  10: 20 cùng ngày

 VN 525

 Boeing 777

 12: 50

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 02: 55 thứ 6 trong tuần

  12: 45 cùng ngày

 VN 525

 Boeing 777

 12: 50

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - LONDON (UNITED KINGDOM )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Cathay Pacific Airlines

 19: 10 các ngày trong tuần

  05: 45 ngày hôm sau

 @CX 792/ CX 251

 Airbus A320 - 100/ Boeing 747 - 400

 14: 40

Liên Hệ

Liên Hệ

Korean Airlines

 23: 20 các ngày trong tuần

  16: 55 ngày hôm sau

 KE 684/ KE 907

 Boeing 737 - 800/ Boeing 747 - 400

 16: 00

Liên Hệ

Liên Hệ

Thai   Airways

 20: 45 các ngày trong tuần

  07: 15 ngày hôm sau

 TG 685/ TG910

 Airbus A 300 - 600/ Boeing 747

 13: 55

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  09: 25 ngày hôm sau

 VN 535/ AF 1270

 Boeing 777/ Airbus A320 - 100

 13: 45

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - MADRID (SPAIN )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Air France

 20: 05 thứ 2, 4, 6

  23: 35 cùng ngày

 AF 171/ AF 1300

 Airbus A340 - 300/ Airbus A320

 16: 00

 

Liên Hệ

Thai   Airways

 20: 45 thứ 4, 6, CN

  10: 10 ngày hôm sau

 TG 685/ TG 942

 Airbus A300 - 600/ Boeing 747

 15: 40

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  11: 45 ngày hôm sau

 VN 535/ AF 1300

 Boeing 777/ Airbus A321 - 100

 14: 25

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - MANCHESTER (UNITED KINGDOM )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Singapore Airline

  13: 35 các ngày trong tuần

  06: 50 ngày hôm sau

 SQ 175/ SQ328

 Boeing 777- 200/ Boeing 777 - 200

 17: 55

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  13: 50 ngày hôm sau

 VN 535/ AF 319

 Boeing 777/ Airbus A319

 13: 50

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  10: 20 ngày hôm sau

 VN 535/ @BA 1603

 Boeing 777/ RJ 145

 13: 50

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - MOSCOW (RUSSIA )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Aeroflot

 12: 25 thứ 6 trong tuần

  19: 30 cùng ngày

 SU 542

 Ilyushin IL96-300

 10: 05

Liên Hệ

Liên Hệ

Aeroflot

 23: 10 thứ 2 trong tuần

  06: 35 ngày hôm sau

 SU 542

 Ilyushin IL96-300

 10: 25

Liên Hệ

Liên Hệ

Cathay Pacific Airlines

 19: 10 CN

  07: 00 ngày hôm sau

 @CX 792/ CX 9249

 Airbus A320 - 100/ Boeing 767 -300

 12: 30

Liên Hệ

Liên Hệ

Korean Airlines

 23: 20 thứ 3, 5, 7

  17: 15 ngày hôm sau

 KE 684/ @KE 5923

 Boeing 737 - 800/ IL96-300

 13: 35

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 00: 30 thứ 3 hàng tuần

  07: 10 cùng ngày

 VN 525

 Boeing 777

 09: 40

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 02: 55 thứ 6 hàng tuần

  09: 35 cùng ngày

 VN 525

 Boeing 777

 09: 40

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - MUNICH (GERMANY )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD
)

Một chiều

Khứ hồi

Air France

 20: 05 thứ 2, 4, 6

  11: 55 ngày hôm sau

 AF 171/ AF 1722

 Airbus A340 - 300/ Airbus A319

 15: 30

 

Liên Hệ

Thai   Airways

 11: 15 các ngày trong tuần

  05: 50 ngày hôm sau

 TG 683/ @TG 7824

 Airbus A300 - 600/ Airbus A340 - 600

 13: 40

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  11: 55 ngày hôm sau

 VN 535/ AF 1722

 Boeing 777/ Airbus A318

 13: 55

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - PARIS (FRANCE )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Air France

 20: 05 thứ 2, 4, 6

  06: 15 ngày hôm sau

 AF 171

 Airbus A340 - 300

 13: 55

 

Liên Hệ

Cathay Pacific Airlines

 19: 10 các ngày trong tuần

  06: 50 ngày hôm sau

 @CX 792/ CX 261

 Airbus A320 - 100/ Boeing 747-400

 14: 45

Liên Hệ

Liên Hệ

Korean Airlines

 23: 20 các ngày trong tuần

  14: 40 ngày hôm sau

 KE 684/ @KE 5901

 Boeing 737 - 800/ Boeing 777

 16: 05

Liên Hệ

Liên Hệ

Pacific Airlines

 13: 35 các ngày trong tuần

  06: 15 ngày hôm sau

 SQ 175/ SQ334

 Boeing 777 - 200/ Boeing 747 - 400

 17: 05

Liên Hệ

Liên Hệ

Thai   Airways

 20: 45 các ngày trong tuần

  07: 05 ngày hôm sau

 TG 685/ TG 930

 Airbus A300 - 600/ Boeing 747 - 400

 13: 50

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  06: 45 ngày hôm sau

 VN535

 Boeing 777

 12: 20

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - PRAGUE (CZECH REPUBLIC )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Air France

 20: 05 thứ 2, 4, 6

  11: 40 ngày hôm sau

 AF 171/ @AF4900

 Airbus A340 - 300/ Boeing 737 - 400

 15: 40

 

Liên Hệ

Korean Airlines

 23: 20 thứ 4, 6, CN

  17: 50 ngày hôm sau

 KE 684/ KE 935

 Boeing 737 - 800/ Airbus A330-300

 15: 35

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  11: 40 ngày hôm sau

 VN 535/ @AF 4900

 Boeing 777/ Boeing 737 - 400

 14: 05

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - ROME (ITALY )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Air France

 20: 05 thứ 2, 4, 6

  11: 55 ngày hôm sau

 AF 171/ AF 1504

 Airbus A340 - 300/ Airbus A320

 1+6: 00

 

Liên Hệ

Cathay Facific Airlines

 19: 10 thứ 3, 5, 6, 7, CN

  06: 30 ngày hôm sau

 @CX 792/ CX 293

 Airbus A320 -100/ Boeing 747 - 400

 14: 25

Liên Hệ

Liên Hệ

Korean Airlines

 23: 20 thứ 3, 5, 7

  18: 00 ngày hôm sau

 KE 684/ KE 927

 Boeing 737 - 800/ Boeing 747 - 400

 16: 30

Liên Hệ

Liên Hệ

Singapore Airlines

 13: 35 thứ 2, 5, 7

  07: 40 ngày hôm sau

 SQ 175/ SQ 340

 Boeing 777 - 200/ Boeing 777 - 200

 16: 05

Liên Hệ

Liên Hệ

Thai   Airways

 20: 45 thứ 5, 7, CN

  06: 35 ngày hôm sau

 TG 685/ TG 942

 Airbus A 300 - 600/ Boeing 747

 13: 20

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  11: 55 ngày hôm sau

 VN 535/ AF 1504

 Boeing 777/ Airbus A320

 14: 25

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - STOCKHOLM (SWEDEN )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Air France

 20: 05 thứ 2, 4, 6

  12: 10 ngày hôm sau

 AF 171/ AF 1762

 Airbus A340 - 300/ Airbus A320

 16: 30

 

Liên Hệ

Thai   Airways

 20: 45 thứ 2, 4, 5, 7

  06: 50 ngày hôm sau

 TG 685/ TG960

 Airbus A300 - 600/ Boeing 747 - 400

 12: 30

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  12: 10 ngày hôm sau

 VN 535/ AF 1762

 Boeing 777/ Boeing 737-500

 14: 55

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - ZURICH (SWITZERLAND )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Air France

 23: 50 thứ 3, 5, CN

  11: 15 ngày hôm sau

 @AF 167/ @AF 5102

 Boeing 777/ Aerospace 146 - 200

 15: 15

 

Liên Hệ

Korean Airlines

 23: 20 thứ 2, 4, 6

  18: 25 ngày hôm sau

 KE 684/ KE 917

 Boeing 737 - 800/ Airbus A330 - 200

 16: 05

Liên Hệ

Liên Hệ

Thai   Airways

 20: 45 các ngày trong tuần

  07: 10 ngày hôm sau

 TG 685/TG 970

 Airbus A 300 - 600/ MD - 11 hoặc Boeing 747

 14: 40

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  11: 15 ngày hôm sau

 VN 535/ @AF 5102

 Boeing 777/ Aerospace 146 - 200

 13: 45

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HO CHI MINH (VIETNAM ) - BERLIN (GERMANY )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Vietnam Airlines

 23: 05 thứ 2, 4, 6, 7

  11: 50 ngày hôm sau

 VN 533/ AF 1734

 Boeing 777/ Airbus A320 - 100

 14: 25

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HO CHI MINH (VIETNAM ) - FRANKFURT (GERMANY )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Vietnam Airlines

 00: 35 Chủ nhật hàng tuần

  10: 40 cùng ngày

 VN 527

 Boeing 777

 13: 05

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HO CHI MINH (VIETNAM ) - LONDON (UNITED KINGDOM )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Vietnam Airlines

 23: 05 thứ 2, 4, 6, 7

  10: 20 ngày hôm sau

 VN 533/ AF 1370

 Boeing 777/ Airbus A319

 14: 00

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HO CHI MINH (VIETNAM ) - PARIS (FRANCE )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Vietnam Airlines

 23: 05 các ngày thứ 2, 4, 6, 7

  06: 45 ngày hôm sau

 VN 533

 Boeing 777

 12: 40

Liên Hệ

Liên Hệ

Xin vui lòng liên hệ

Văn phòng Thesinhcafetourist tại Hà Nội

Địa chỉ: 53B Lương Ngọc Quyến – Hoàn Kiếm – Hà Nội  

ĐT: 0439351841 – 0988891610 (Mr. Đại)

Email: thesinhcafetourist52@gmail.com

Website: thesinhcafetourist.vn/ thesinhcafetourist.com.vn

 

 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Dịch vụ khác
 
VÉ MÁY BAY (651 Lượt xem)
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TEL: (84)04 39351841 ,04 39998082
HOTLINE: Ms Thêm 0989639268
Ms Nguyễn Thêm
Call: 0989639268
Email: thesinhcafetourist52@gmail.com
TÌM KIẾM
NHẬP TỪ KHÓA
CHỌN TOUR DU LỊCH
 
ảnh tam cốc ảnh cát bà ảnh sapa phố biển nha trangdu lịch đường bộ trung quốcdu lịch đường bay trung quốcdu lịch sinhgaporeDu lịch thai lan
Thống kê truy cập
Đang online: 7
Tổng truy cập: 568.180